Vijeće u petak, 22.12.2017

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 Općine Kaštelir-Labinci sazivam 6. sjednicu

 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

za

 

petak, 22. prosinac 2017. godine u 18.30sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kaštelir-Labinci

 

 Prijedlog  d n e v n o g     r e d a:

 

  1. Verifikacija zapisnika.
  2. Pitanja vijećnika.
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci (IDPPUO).
  4. Prijedlog Odluke o donošenju proćišćenog teksta Odredbi za provođenje IDPPUO-a
  5. Prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
  6. Prijedlozi Programa javnih potreba za 2018. godinu:

6.1.Program društvenih djelatnosti, kulturi, socijali, sportu, vatrogastvu i civilnoj zaštiti,

6.2.Program održavanja komunalne infrastrukture,

6.3.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

  1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu.

 

 

 

Napomena:

 

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 455-113.

 

KLASA:      011-01/17-01/06

URBROJ:    2167/06-01-17-01        

Kaštelir - Castelliere,  14. prosinac 2017. godine.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI

CASTELLIERE-S.DOMENICA

Rozana Petrović v.r.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art