Javni poziv za financiranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2023./2024. godinu

Javni poziv za financiranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2023./2024. godinu

Na temelju članka 8. Odluke o sufinanciranju troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica („Službeni glasnik Općine Kaštelir-Labinci“ broj 03/23),  Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, objavljuje

 

Javni poziv za financiranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2023./2024 godinu

 

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za financiranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2023./2024. godinu.

 

Planirana vrijednost ovog Javnog poziva je osigurana u  Proračunu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2023. godinu. 

 

Rok za podnošenje zahtjeva za financiranje je 30 dana i završava 06. listopada 2023. godine. Ispunjeni zahtjevi za financiranje dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu, koji je dostupan na Internet stranicama Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (www.kastelir-labinci.hr).

Zahtjevi za sufinanciranje dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na e-mail općine; pisarna@kastelir-Labinci.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir.

 

Nepotpune zahtjeve, te zahtjeve koje pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu, neće se uzimati u razmatranje. Razmatrati će se samo zahtjevi koji su potpuni i pravodobni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva i Odluke o sufinanciranju troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

 

Sva pitanja vezana za ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte pisarna@kastelir-Labinci.hr ili na telefon broj 052 455 113.

 

Obrasci zahtjeva uz javni poziv, dostupni su u nastavku.  

Prilozeni dokumenti

  • ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOC ZA TROSKOVE ŠKOLOVANJA 2023-2024
    • ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOC ZA TROSKOVE ŠKOLOVANJA 2023-2024 Download: