Odluku o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole „Jože Šuran“ Višnjan, PŠ Kaštelir u školskoj godini 2024./2025.

Odluku o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole „Jože Šuran“ Višnjan, PŠ Kaštelir u školskoj godini 2024./2025.

Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica objavljuje Odluku o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole „Jože Šuran“ Višnjan, PŠ Kaštelir za školsku  2024./2025. godinu. 

Prilozeni dokumenti

  • Odluka o financiranju produženog boravka u PŠ Kaštelir 2024