SUFINANCIRANJE POLAZNIKA LJETNOG KAMPA ZA 2024. GODINU

SUFINANCIRANJE POLAZNIKA LJETNOG KAMPA ZA 2024. GODINU

POZIVAJU se svi roditelji Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  da podnesu Zahtjev za sufianciranje  boravka djece u ljetni kamp. Pravo na sufinanciranje imaju sva djeca s prebivalištem na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica koja su upisala pohađanje ljetnog kampa.  

Prilozeni dokumenti

  • ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE LJETNOG KAMPA UČENIKA 2024
    • ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE LJETNOG KAMPA UČENIKA 2024 Download:

  • Odluka o sufinanciranju ljetnog kampa na području Općine Kaštelir-Labinci 2024